Om Oss

Om Oss

Science of Life är en öppen skola där alla som vill dela det andliga, kreativa och medmänskliga ska ha en möjlighet att göra det. Under en mycket lång tid har det andliga varit begränsat till vissa grupper och hållit sig lite i bakgrunden. Nu är en ny tid på väg in där det skall vara öppet och tillgängligt för alla, som en naturlig del av vardagen. Därför vill vi med det här initiativet bidra till att lyfta upp det andliga från gräsrötterna och göra det synligt i dagsljuset. Science of Life är placerat på Laxön i Älvkarleby (Heter även Sinnenas Ö) som är tillgänglig för de som vill hålla en kurs eller någon form av Event. Vi på Science of Life kommer också själva att hålla kurser och utbildningar här och ser fram emot samarbeten av olika slag med dig.

Vi på Science of Life

Jonas Wahlström

Tel: 070-267 32 61
E-post: jonas@scienceoflife.se